Bitne stvari nisu samo očima vidljive - da bi se u potpunosti upoznala i doživjela neka zemlja posebnu pažnju treba obratiti na okuse i mirise koje ona krije. Iz načina pripreme hrane, bili to lokalni specijaliteti ili svakodnevni obroci, kao i iz tradicije pića, može se mnogo saznati ne samo o temperamentu i načinu života ljudi kraja, nego i o kulturno-povijesnim tekovima koje su na lokalnu kuhinju utjecale.

Više